„Cărți pentru întreaga familie”
CONTUL MEUIntră în cont
COȘUL MEU0 produse
Caută

Termeni și condiții

Magazinul online edituracasa.ro este deţinut şi administrat de SC Editura Casa Srl cu sediul în Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 29, CUI RO 25452478, J05/606/2009, cu capital social în valoare de 45.000 lei, tel.: 0359 464 363, fax: 0359 800 941; e-mail: info@edituracasa.ro

Utilizarea site-ului edituracasa.ro echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos de către fiecare client.

Edituracasa.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor de pe aceast site, dar, în cazuri excelpţionale pot exista incorcondanţe datorate unor erori de procesare. Edituracasa.ro va putea modifica şi actualiza în orice moment continutul site-ului, termenii şi condiţiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. În caz de neînţelegeri, se aplică Termenii şi condiţiile valabile în momentul comenzii.

Procedura de comandă

Comenzile se pot transmite online, prin intermediul Coşului de cumpărături, prin e-mail sau prin telefon.

Pentru comenzile online, este necesară crearea unui cont. Pentru a simplifica procedura de creare a contului, clientul se poate loga cu oricare dintre adresele de e-mail aferente conturilor de Google, Facebook sau Microsoft. Informaţiile personale şi adresele de livrare se completează şi se actualizează de către Client.

Cărţile alese se adaugă în coşul de cumpărături, care se poate vizualiza şi modifica. După finalizarea comenzii, clientul va primi un e-mail de confirmare din partea Editurii.

Prin finalizarea comenzii, clientul garantează că toate informaţiile furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar va suporta consecințele acestor erori: comenzi întârziate, plăţi refuzate, etc.

Editura Casa îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă în urma transmiterii unei notificări prealabile adresate clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca vreo parte să pretindă orice fel de daune, în următoarele situaţii:

Modalităţi de transport

Clientul poate alege dintre următoarele modalităţi de transport:

1. Curier rapid - livrare la domiciliu, durata transportului 1-2 zile lucrătoare din momentul confirmării comenzii. În cazul plăţilor cu card bancar, durata transportului se calculează din momentul confirmării plăţii. Cost: 17 lei (TVA inclus) pentru localităţile din aria de acoperire a curierului Cargus. Localităţile deservite se pot vizualiza aici.

Pentru localităţile neincluse în aria de acoperire Cargus, comanda se va livra prin DPD Romania sau prin Posta Romana, in functie de alegerea clientului. 

Pentru comenzile cu valoare de peste 250 lei, transportul este gratuit pe teritoriul României.

.

2. Preluare colet la sediul editurii (Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 29, orar L-J 8.00-16.00, V 8.00-14.00).

Modalităţi de plată

  1. Plata la livrare. Plata se efectuează în sistem ramburs în momentul preluării comenzii de la curier. În cazul preluării coletului de la sediul editurii plata se face în numerar.
  2. Online – plată cu cardul de debit/credit. Pentru finalizarea corectă a tranzacţiei, trebuie să furnizaţi numele înscris pe card, codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe faţa cardului, fără spaţii), data de expirare şi ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe banda cu semnătura proprietarului. Pentru siguranţa plătilor online, Editura Casa utilizează serviciile prestatorului de plăţi mobilpay™.

Returnarea produselor

Editura Casa va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, ceea ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul ca în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produselor cumpărate, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv, să returneze produsele cumpărate. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. Editura Casa are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost cu rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Editura Casa respectă drepturile utilizatorilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

De asemenea, Editura Casa respectă și Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs atunci când deveniți clientul nostru.  Scopul colectării informaţiilor personale este întocmirea facturilor şi a documentelor de transport. Refuzul clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea trimiterii comenzilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi communicate altor părți.

După crearea contului de client acesta poate opta pentru primirea newsletter-ului editurii. În cazul în care nu se doreşte acest lucru, nu se va bifa căsuţa aferentă.

Editura Casa nu solicită clienţilor săi prin niciun mijloc de comunicare informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul le divulgă unor terti, acesta va suporta consecinţele acţiunii sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date, Editura Casa nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii.

Drepturile cetățeanului UE

Extras din Regulamentul nr. 679/2016  (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@edituracasa.ro:

• Dreptul la informare: puteți solicita informatii privind activitățile de prelucrare a datelor dvspersonale la adresa de email: info@edituracasa.ro;
Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi, făra întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțîmântul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicițați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dvs.
• Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:
(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere: puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului: În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa info@edituracasa.ro cu subiectul „retragere consimtamant”.
Dreptul de a vă adresa justiției;
Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o masura semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:
(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs și un operator de date;
(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la bază consimțămantul dvs explicit.

Perioada de timp: Vom încerca să raspundem solicitării în termen de 30 de zile. Însă, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dvs.
Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs personale datorită dispozitiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
Imposibilitatea de a vă identifica: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs personale din cauza identificatorilor pe care le furnizați în solicitarea dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizați numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în masură să ne conformăm solicitarii dvs, cu excepția cazului în care ne furnizați informatii suplimentare care să permită identificarea.

Despre cookie-uri

Site-ul www.edituracasa.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-ul www.edituracasa.ro. 

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, și ele nu se regăsesc în această secțiune, ne puteți contacta la numarul de telefon +40359 464 363 sau la adresa de email info@edituracasa.ro.

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile utilizate pe prezentul site oferă un feedback valoros și ne ajutî în încercarea de a îmbunătăți experiența online. Informațiile obținute din aceste cookie-uri nu sunt stocate în baza de date.

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet  pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Site-ul edituracasa.ro foloseste cookie-uri Google Analytics pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează acest site și pentru a detecta posibile probleme de navigare. Google Analytics stocheaza informații despre paginile vizitate, durata de navigare pe site, modalitatea prin care a fost accesat site-ul precum și secțiunile accesate din cadrul paginilor. Nu sunt stocate informații personale, prin urmare, aceste informatii nu pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului.
Site-ul edituracasa.ro folosește Google Analytics pentru a putea urmări dacă site-ul întrunește cerințele utilizatorilor și pentru a prioritiza îmbunătățirea proceselor derulate. Google pune la dispoziție un “add-on” ce oferă posibilitatea renunțării la Google Analytics indifferent de paginile accesate.

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la modul în care Google folosește și colectează aceste date , accesati link-ul privacy policy.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo etc.

Iată câteva sfaturi petnru o navigare sigură cu ajutorul cookie-urilor:

Soluţionarea conflictelor

Eventualele conflicte izvorâte în legătură cu aceşti termeni şi condiţii se vor soluţiona pe cale amiabilă între părţi, iar în caz de neînţelegere de către instanţele judecătoreşti competente din Oradea, judeţul Bihor.

Accesul la site

Utilizatorii site-ului edituracasa.ro pot posta comentarii, impresii, sugestii, întrebări şi alte mesaje atâta timp cât limbajul folosit este unul civilizat, iar conţinutul nu este ilegal , discriminatoriu, rasist, ameninţător, obscen, pervers, jignitor, calomnios şi nu încalcă drepturile de proprietate individuală, drepturile de autor, drepturile de confidenţialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale celorlalţi.

Newsletter